Ustna vprašanja - prof. Kržan

Torej, najprej moji vprašanji:
- opioidni narkotiki (razdelitve, receptorji, uporaba, stranski učinki...); podvprašanj sta bili: primerjava morfija in metadona, mehanizem tolerance,
- zdravljenje astme (poveš, kar ti pride na pamet); podvprašanje: ali bi lahko uporabili tudi NSAID-e (odgovor je: NE, ker bi se metabolna pot iz ciklooksigenazne poti preusmerila v lipooksigenazne poti in bi posledično nastajalo več levkotrienov - močni bronhokonstriktorji!).

Zdaj pa še vprašanja sotrpina ob meni:
- testiranje toksičnosti zdravil ( na živalih: uporabljamo čim višje odmerke za določanje LD50, kancerogenost, teratogenost; in vitro: mutagenost...),
- zdravljenje srčnega popuščanja (katere skupine zdravil...); podvprašanja: klinični primer (ti ga ona predstavi na hitro) - kako bi začel zdravljenje (npr. ACE - inhibitorji, beta blokerji; izbereš eno zdravilo iz vsake skupine in opišeš delovanje...).

Je zelo korektna, življenjska, čeprav se občasno rada spusti v podrobnosti. Midva sva zelo dobro pisala pisnega, tako da se nismo nič ustavljali pri testu, kar naj bi bilo značilno za ustni izpit pri njej.