Ustna vprašanja - prof. Stanovnik

1.ß - antagonisti
2.zdravila za zniževanje holesterola
3. grafi:-koncentracije: oralno, bolus injekcija
- določitev V porazdelitve pri bulus injekciji (logaritmiramo -> dobimo strmi in položni del: ->položni del ekstrapoliramo (ali nekaj takega= potegnemo črto do ordinate. to koncentracijo uporabljamo za izračun volumna porazdelitve po enačbi:
volumen porazdelitve=doza/ekstrapolirana koncentracija