Ustna vprašanja - prof. Stanovnik

1.Mehanizem in razdelitev TCA
2.NSAID, mehanizem, stranski učinki, predstavniki
3.Farmakodinamika enopartikelnega in dvopartikelnega sistema. Kaj se zgodi pri bolusni inekciji in kaj pri infuziji s stalno hitrostjo Kako vpliva povečanje hitrosti infuzije na izgled grafa (predvsem na steady state)