Pisni izpit – 27.6.2005

Pisni izpit iz farmakologije – 27.6.2005

1. Nariši graf, ki prikazuje odnos med učinkom in koncentracijo, če gre za nekompetitivni antagonizem. (npr. c1-agonist; c2, c3, c4 . . . . različne koncentracije antagonista)
2. Naštej in razloži nekaj primerov interakcij med zdravili na nivoju absorpcije.
3. Dopamin – sinteza, razgradnja in zdravila, ki lahko posegajo v te procese.
4. Mehanizmi delovanja antiepileptikov.
5. Kaj je toleranca, kako nastane in kako jo zdravimo.
6. Naštej in razloži mehanizme delovanja zdravil, ki kakorkoli posegajo v koagulacijo krvi.
7. Elektrolitske motnje ob uporabi diuretikov, ki ohranjajo kalij.
8. Neželjeni učinki anabolnih steroidov.
9. Kinoloni – mehanizem delovanja, uporaba in stranski učinki.
10. Znaki zastrupitve s kardiotoničnimi glikozidi.