Pisni izpit (6.6.05)

Izpit iz Farmakologije z eksperimentalno toksikologijo
6.6.2005

• Katera lastnost zdravila in organizma določajo t1/2 zdravil
• Kako določimo ED50 zdravila katerega učinek je samo kvalitativen in ga ni mogoče meriti (odgovor vse ali nič)
• Blokatorji encimov kot zdravilo. Navedite primere in terapevtsko uporabnost.
• Zdravila, ki povzročijo vazodilatacijo. Primeri, mehanizem, delovanje, terapevtska uporabnost.
• Mehanizem delovanja različnih skupin diuretikov.
• Neželeni učinki kardiotoničnih glikozidov.
• Učinki nevroleptikov, ki niso posledica vezave na dopaminske receptorje.
• Antimikotiki za sistemsko uporabo. Primeri in mehanizem delovanja.
• Mehanizem delovanja zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje okužbe z virusom HIV.
• Zastrupitev s cianidi.