Pisna vprašanja po poglavjih

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (farma-_pisna_vprasanja_po_poglavjih.doc)farma-_pisna_vprasanja_po_poglavjih.doc58 kB
FARMA- pisna vprašanja po poglavjih (zbrano 8.2.2005)

SPLOŠNA
1.Od česa je odvisen volumen porazdelitve, kako se spreminja s časom v odvisnosti od
polarnosti zdravila
2.Katere podatke skušamo pridobiti pri predkliničnih testiranjih in kako jih dobimo
1. t1/2
3. Mehanizem fizične odvisnosti. Razloži na primeru.
10. Vezi, ki nastajajo med zdravili.
1. Pomen porazdelitvenega koeficienta (opredelitev, na katere lastnosti zdravila vpliva).
8. Fizična odvisnost-primer.
1. Od česa je odvisen t1/2.
3. Predklinične raziskave.
2. Grafično prikaži časovni potek koncentracije zdravila v plazmi pri kinetiki eliminacije ničelnega in prvega reda.
1. Režimi dajanja zdravil glede na farmakokinetične značilnosti,željen učinek.
5. Vrste antagonizma.
6. Metabolizem zdravil v jetrih.
1. Koeficient porazdelitve + klinicni pomen
2.eliminacijska kinetika 0. in 1. reda! Narisi grafa + 2 primera
1. volumen distribucije
2.delni antagonisti + primer
klinicno preizkusanje zdravil
1. razporeditev zdravila po predelkih in farmakokineticne lastnosti
2. poti eliminacije skozi ledvica in mozne interakcije
3. delni agonist, graf, primer
1. Nariši graf spreminjanja koncentracije zdravil A in B v plazmi. Obe
zdravili sta aplicirani peroralno v enaki dozi in se enako dobro
resorbirata. Zdravilo A se v prvem prehodu skozi jetra 50 metabolizira,
zdravilo B pa le neznatno.
2. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni da neka na novo sintetizirana snov
postane primerna za klinično testiranje. Opiši postopke na različnih
stopnjah, ki dokazujejo, da so pogoji res izpolnjeni.
5. Blokatorji encimov kot zdravila. Opremite s primeri.
1. Vpliv dol. koncentracije delnega agonista na krivuljo odnosa med
konc. in učinkom polnega agonista. Grafično prikaži
2. Pomen indukcije encimov pri zdravilih in kot vir interakcij med
zdravili. Primer
5. Terapevtski index zdravil in pomen pri zdravljenju
1. Najpogostejša pota eliminacije zdravil iz telesa in interakcije med
zdravili pri teh procesih. Primeri!
2. Pri nekaterih zdravilih nastopi njihov terapevtski z določeno latenco.
Razloži ta pojav in ga ponazori s primerom.
10. Akutna in kronična toksičnost. Opredelitev in prrimeri!
2. Interakcije na nivoju biotransformacije. Primeri
4. Neklinične toksikološke raziskave zdravil
10. Alosterična teorija receptorjev
1. Faze kliničnega preiskušanja zdravil
2. Vd
3. Učinkovitost agonista
1. Prehod skozi celično membrano
2. Faktor absorbcije
1. Vrste doz
2. Faktor absorbcije
5. Kumulacija
6. Porazdelitveni koeficient
7. Hitrost biotransformacije
8. Eliminacija – hitrost
3. Kumulacija
4. Delni agonisti
5. Razporeditev zdravil v telesu
1. t ½
5. Vezi med zdravilom in R
10. Fizična odvisnost
1. Konjugacija
4. Kompetativni antagonizem
5. Modulatorji efekta zdravila
10. Indukcija encimov
4. Farmakodinamika in farmakokinetika
5. Pot resorbcije zdravila
10. Antagonizem
1. Faktorji, ki vplivajo na metabolizem
2. Klirens
1. Biotransformacija 1. Reda
2. Vezi med zdravilom in R
5. Biotransformacija
6. Porazdelitev zdravila
1. Eliminacija
2. Hitrost nastanka učinka
1. t ½
10. ED 50
4. Terapevtska širina
9. Farmakodinamika interakcij
1. Kako določimo biološko uporabnost
2. Prehod skozi celično membrano
3. Kumulacija
1. Graf agonist, antagonist
2. Biološka uporabnost
1. Biotransformacija, pomen
2. Antagonizem, teorije receptorjev
1. Eliminacija zdravil in interakcija na tem področju, primeri
1. Klirens, t ½
2. Mehanizmi spremembe učinka zdravila
4. Hitrost nastanka učinka
1. Biotransformacija in interakcija med zdravili
8. Toleranca in organski nitrati, preprečevanje
1. Vpliv metabolizma na hitrost in jakost učinka zdravila
2. Graf agonist, inverzni agonist
1. Hitrost nastanka učinka pri oralno danem zdravilu
3. Delni agonist, graf, kao vpliva na delovanje pravega agonista
8. Indukcija encimov, primer
1. kaj vpliva na razpolovni cas zdravila
2. cilji neklinicnih raziskav pri razvoju novega zdravila.
3. Mehanizmi nastanka fizicne odvisnosti od zdravil. podprite s primerom
1. kako se razvija toleranca.
4. interakcije med zdravili.
5. eliminacija, primeri.
1. Od katerih faktorjev je odvisna hitrost nastopa in trajanje ucinka oralno aplicirane enkratne doze zdravila
2. Pomen interakcij med zdravili na nivoju biotransformacije. Opisite vsaj 2 primera!
3. Kako vpliva dolocena koncentracija delnega agonista na krivuljo odnosa med koncentracijo in ucinkom polnega agonista Graficni prikaz.
4. Pregled zdravil, ki posegajo v encimske sisteme.
9. Idiosinkrazija
AŽS
8. Antagonisti nikotinskih receptorjev (predstavniki, uporaba)
6. Pregled in uporaba zdravil, ki delujejo v holinergični sinapsi.
4. Alfa antagonisti.
3. Alfa antagonisti.
6. zdravila, ki ucinkujejo na holinergicni sinapsi - klinicna uporabnost
9. H1 antagonisti, klinična uporaba, stranski učinki
3. Pregled zdravil z učinki na serotoninergični sinapsi
7. Zdravila, ki relaksirajo razne vrste gladke muskulature. Kako privedejo
do tega učinka
9. Zaviralci muskarinskih R
7. Antagonisti GM
9. Zaviralci živčno-mišičnega stika
3. Organofosfati
7. Blokada nikotinskih R
2. Kontraindikacije B-blokatorjev
5. H1 antihistaminiki
7. Anhiholinesterazni strupi
6. B- blokatorji
4. B blokatorji
7. H2 antagonisti
9. Organofosfati
2. Inhibitorji holinesteraze
8. Agonsti muskarinsih R
10. Dopaminski R
4. Zaviralci nikotinskih R
3. B blokatorji, uporaba
5. Zdravila, ki direktno in posredno relaksirajo gladko mišico, mehanizmi
2. Beta blokatorji – uporaba in kontraindikacije
6. H1 antihistaminiki
9. Beta blokatorji
4. zaviralci na nikotinskih receptorjih in njihova terapevtska uporaba
6. beta blokatorji, kje jih uporabljamo, primeri


CŽS
4.Benzodiazepini-meh.delovanja in učinki
5.Možnosti zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni
9. Lokalni anestetiki (meh. delovanja,predstavniki, njihova primerjava)
5. Mehanizmi delovanja raznih skupin antiepileptikov.
7. Centralni in periferni učinki morfina.
9. Lokalni anestetiki
10. Učinki pri predoziranju antidepresiva.
9. Zaviralci na nikotinskih receptorjih in uporaba.
7. Lokalni anestetiki-primerjava.
4. Stari in novi nevroleptiki-primerjava.
3. Simptomi akutne zastrupitve z opiati.
7. NSAID
4. Učinki kafeina.
5.antiepileptiki - mehanizem delovanja
7. morfin - centralni in periferni ucinki
10Mao inhibitorji - predoziranje, klinicni pomen
str. ucinki paracetamola
triciklicni antidepresivi (stranski ucinki)
5. delovanje a-metildope, katera zdravila se podobno delujejo
6. mehanizem in delovanje barbituratov, primerjava z benzodiazepini
7. skupine zdravil za zdravljenje parkinsonove bolezni
8. NSAIDs, vsaj 2 primera delovanja
10. nevrogeni modulatorji
10. Znaki akutne zastrupitve z opiati
4. Mehanizem učinkov antipiretičnih analgetikov in pregled skupin.
5. Skupine zdravil, ki se uporabljajo kot hipnotiki in značilnosti.
8. Znaki predoziranja lokalnih anastetikov in mehanizem delovanja.
9.učinki kofeina in njegovo delovanje
5. mesto delovanja in učinek narkotičnih analgetikov.
6. anksiolitiki s poudarkom na biotransformaciji
4. Tetraciklični antidepresivi
3. Saliciati
4. Morfin
10. Tretji stadij anestezije
9. Morfin
3. Antiepileptiki – Grand mal
4. Morfin
2. Antiparkinsoniki
6. Barbiturati
10. Alfa-metil dopa
8. Splošna anestezija
3. Antidepresivi
9. Absorbcija inhalacijskih anestetikov
10. Antagonisti opiatov
3. Anksiolitiki
6. Kofein
10. Sintetični opojni analgetiki
3. Bezodiazepini
3. Nebarbituratni hipnotiki
5. Nesteroidni antirevmatiki
10. Stimulansi CŽS
6. Nevroleptiki
7. Sistemski antipsihotiki
5. Lokalni anestetiki (način delovanja, uporaba)
4. Delovanje acetilsiacilne kisline
9. Uvod v splošno anestezijo
10. Zastrupitev s tricikličnimi antidepresivi
6. Anksiolitiki (pregled po metabolizmu)
7. Kofein
8. Mesto delovanja narkotičnih analgetikov
9. Antiparkinsoniki, mehanizmi
6. Hipnotiki
2. Skupine NSAID
4. Mehanizmi antiepileptikov
7. Lokalni anestetiki v smislu kemične zgradbe, lastnosti
7. Stranski učinki klorpromazaina. Utemelji
3. Dopamin – biosinteza, razgradnja, zdravila
4. Zdravila, ki delujejo na dihalni center (pregled)
5. Pregled opoidov
6. Vpliv indukcije na inhalacijske anestetike
7. Pregled antidepresivov, predstavniki
5. Splošna anestezija, premedikacija
5. Mehanizem delovanja in vrste lokalnih anestetikov ter razlike med njimi
7. razlike med klasicnimi in novejsimi nevroleptiki
7. Lokalni anestetiki, mehanizem njihovega delovanja in nacini uporabe.KVS
7.Mehanizem delovanja, učinki srčnih glikozidov in hemodinamske posledice
8. Digitoksin – digoksin biotransformacija
10.Tiazidni diuretiki-mehanizem in mesto delovanja,stranski učinki
6. ACE inhibitorji.
4. Zastrupitev s kardiotoničnimi glikozidi
5. Antiaritmiki I.
6. Diuretiki, ki ohranjajo K.
8. Biološka uporabnost(digoksin, digitoksin).
4. Mehanizem delovanja kardiotoničnih glikozidov in posledice delovanja
na cirkulacijo
7. Ca blokatorji - značilnosti skupini in klinična uporaba
4. Zdravila z delovanjem na metabolizem in transport lipidov: skupine,
mehanizem delovanja, neželjeni učinki
7. Elektrolitske motnje po uporabi diuretikov Henleyeve zanke
3. Mesta delovanja antihipertonikov z zaviralnim učinkom na beta-receptorjih
in mehanizmi, pri katerih nastane ta učinek.
1. Hipertoniki kot zdrvila z delovanjem na a receptorje
5. Diuretiki ki ohranjajo kalij
4. Antiaritmiki
1. Tiazidni diuretiki
4. Glikozidi
4. Koronarni vazodilatatorji
6. Tiazidni diuretiki
1. Glikozidi
5. Glikozidi
6. Antiaritmiki
9. A-blokatorji v hipertenziji
10. Tiazidi
4. Glikozidi
4. B-blokatorji pri hipertenziji
7. Odvajala
3. Vazodilatatorji
4. Mesta delovanja diuretikov
5. Stranski učinki kardiotoničnih glikozidov
2. Glikozidi
3. Tiazidni diuretiki
5. Ca – antagonisti
5. Mehanizem kardiotoničnih glikozidov
8. Diuretiki, uporaba
9. Alfa antihipertenzivi
7. B2 blokatorji kot antihipertenzivi
8. Odvajala
10. Vazodilatatorji
3. Simpatikolitiki pri ipertenziji
5. Stranski učinki diuretikov, primerjava
10. Antiaritmiki – razdelitev po mehanizmih delovanja
7. Elektrolitske motnje pri tiazidnih diuretikih
10. Posebne farmakokinetične lastnosti digoksina
2. Zdravila za znižanje lipidov v plazmi
6. Delovanje srčnih glikozidov na skeletno mišico
10. utemeljite uporabo inhibitorjev angiotenzinske konvertaze pri srcnem
popuscanju
2. stranski ucinki tiazidnih diuretikov.
5. Zakaj digoksin ne vpliva na kontrakcijo skeletne misice Kako je z vezavo digoksina na N-K ATP-azo v skeletni misici
8. Zdravila, ki terapevtsko vplivajo na konc. lipidov v plazmi.

KRI
6.Zdravila za zdravljenje anemij
3. Antikoagulansi
6. Zdravila za zdravljenje anemij, predstavniki
10. Zdravila za preprečevanje koagulacije
5. Zdravila za koagulacijo
3.vse kar vpliva na koagulacijo krvi.


RESP. S.
10. Terapija astme.
9. astma
4. skupine zdravil za zdravljenje bronhialne astme
9. Astma
8. Antitusiki
6. Mesta prijemališč antiastmatikov
4. Zdravila, ki delujejo na dihalni center (pregled)


GIT
3.H2 antagonisti-uporaba, stranski učinki, mehanizem delovanja
5. Antiemetiki (predstavniki, meh. delovanja)
5. Prijemališča antiemetikov.
4. Zdravila ki zvišujejo pH v želodcu
6.vrste antiemetikov glede na njihovo prijemalisce
6. Snovi, ki zmanjsujejo sekrecijo zelodcnega soka.
7. Fenotiazini (uporaba)
6. Skupine odvajal glede na način delovanja. Primeri!
1. Odvajala
4. Antiemetiki
3. Antacidi
2. Fenotiazini

VITAMINI & HORMONI
8. Skupine tireostatikov in njihov meh. delovanja.
2. Stranski učinki glukokortikoidov.
8.antidiabetiki
Tireostatiki
5. Terapevtska uporaba spolnih hormonov
8. Mehanizem delovanja glukokortikoidov
8. stranski učinki glukokortikoidov
6. Oralni antidiabetiki
7. Glukokortikoidi
10. Tireostatiki
6. B12 – terapija
9. Glukokortikoidi
10. Oksitocin, vazopresin (ADH)
7. Ach – sinteza, razgradnjaž
9. Oralna kontracepcija
8. Gonadtropni hormoni
1. Vitamin B 12
8. Indikacije, kontraindikacije za glukokortikoide
10. Stranski učinki glukokortikoidov
9. Stranski učinki anabolnih steroidov
7. stranski ucinki anabolikov


IMUNOST
9. Imunosupresivi.
7. Imunosupresivi


AB
9.Širokospektralni antibiotiki-kateri so, spekter, mehanizem delovanja
2. Toksični učinki aminoglikozidov.
10. Toksični učinki aminoglikozidov.
4. Stranski učinki pri uporabi tetraciklina, kako in kdaj pride do njih.
3. Skupine antimikotikov in mehanizem njihovega delovanja.
9. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje tuberkoloze
9. Trimetoprim.
1. Generacije cefalosporinov (predstavniki, spekter delovanja, uporaba)
4.stranski ucinki kinolonov
6. Kloramfenikol - antibiotični spekter, stranski in toksični učinki,
mehanizem
8. Pregled penicilin. antibiotikov, predstavniki podskupin in spekter
delovanja
9. Makrolidni antibiotiki : mehanizem & spekter delovanja, primeri, uporaba
3. Cefalosporini. Generacije in spekter
6. Sulfonamidi, trimetoprim
1. Tetraciklini
7. Izoniazid
2. Širokospektralni penicilini
6. Aminoglikozidi
1. Konjugacija
2. Kloramfenikol
7. Penicilini
4. Sulfonamidi
5. Cefalosporini
8. Penicilini širokega spektra
8. Aminoglikozidi
6. Sulfonamidi
7. Lokalni antibiotiki
6. B laktamski antibiotiki
7. Stranski učinki aminoglikozidov
3. Cefalosporini
9. Penicilini – delovanje in razdelitev
3. Stranski učinki tetraciklinov
9. toksicni ucinki aminoglikozidov
9. Mozni mehanizmi za nastanek bakterijske rezistence na antibiotike.


VIROST. & ANTIMIKOTIKI & ANTIPARAZ.
4. Terapija AIDSa (predstavniki,meh. delovanja)
3.antiparazitna zdravila
6. antivirusna zdravila
7. Antimalariki
10. Kinin kot antimalarik
8. Lokalni antimikotiki
8. Lokalni antimikotiki
8. Antimalariki
5. Antimalariki
4. Antimalariki, na gamete
8. antimalarik z vplivom na gamete


CITOSTAT. & ANTISEPTIKI
5. citostatska zdravila
5. Antimetaboliti kot cirostatiki
6. Derivati fenola kot antiseptiki
3. Halogeni antiseptiki
1. Alkilirajoči citostatiki
8. Alklirajoči citostatiki
8. Alkoholi in aldehidi kot antiseptiki
9. Fenoli kot antiseptiki
6. Fenoli kot antiseptiki

TOXIKOLOGIJA
8.Zastrupitev z CO-mehanizem in terapija
6. Zastrupitev z metanolom (meh. delovanja, antidot)
2. Mehanizem zastrupitve z metanolom.
2. Akutna zastrupitev z As.
3. herbicidi
4.kronicna zastrupitev s HG
9. akutna zastrupitev s Pb
10. Vrsta toksičnosti pri insekticidih. Mehanizem delovanja
organoklornih insekticidov
8. Deofolianti kot herbecidi in bojni strupi
9. Kronična zastrupitev Pb
5. Mehurjevci
3. Zastrupitev z As
10. Psihokemični strupi ali agonisti A-R
2. Jedki plini
5. Co zastrupitev
7. Zastrupitev s Hg
8. Strupi za znemirjanje
9. Pljučni edem pri dušljivcih
10. Zastrupitev z Pb
6. Zastrupitev z HCN
8. Metanol
2. Biološki strupi
3. Halogeni insekticidi
9. Zastrupitev s cianidi
7. Antidoti težkih kovin
2. CO
6. Zastrupitev s Hg
9. Cianidi
1. Zastrupitev z Pb
8. Zastrupitev CO in terapija
3. Kronična zastrupitev s Hg
10. Kronična zastrupitev s svincem
8. Zdravljenje zastrupitev s težkimi kovinami
7. Zastrupitev z HCN
8. mehanizem zastrupitve z metanolom in osnove za terapijo zastrupitve
10. Mehanizmi zastrupitve s HCN in ukrepi ob zastrupitvi.