Farmakološke metode (podiplomski študij)

1. Opredeli farmakološke raziskave glede kompleksnosti raziskovanega modela
2. Opredeli G protein in njegov pomen
3. Kaj je pA2 in njegov pomen
4. Metode za študij receptorjev (naštej vsaj dve, njihove lastnosti – dobre in slabe)
5. Kako lahko izmerimo odnos med dolžino in silo mišice na izolirani mišici
6. Receptorji v ožjem pomenu besede (primeri)
7. Nariši graf delovanja agonista in različnih koncentracij ne kompetitivnega anatognista
8. Opiši spremembe nevrotransmiterjev pri bolezni oz delovanju zdravil
9. Kaj je kaskada izoliranih organov in njen pomen.
10. Kako lahko dovajamo zdravilo v kiveto z izoliranim organom.