Pisna vprašanja (apr2004)

Farma, 19.4. 2004

1.Od česa je odvisen volumen porazdelitve, kako se spreminja s časom v odvisnosti od polarnosti zdravila
2.Katere podatke skušamo pridobiti pri predkliničnih testiranjih in kako jih dobimo
3.H2 antagonisti-uporaba, stranski učinki, mehanizem delovanja
4.Benzodiazepini-meh.delovanja in učinki
5.Možnosti zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni
6.Zdravila za zdravljenje anemij
7.Mehanizem delovanja, učinki srčnih glikozidov in hemodinamske posledice
8.Zastrupitev z CO-mehanizem in terapija
9.Širokospektralni antibiotiki-kateri so, spekter, mehanizem delovanja
10.Tiazidni diuretiki-mehanizem in mesto delovanja,stranski učinki