Pisni izpit (feb 2004)

Varianta A
1. Nariši graf spreminjanja koncentracije zdravil A in B v plazmi. Obe
zdravili sta aplicirani peroralno v enaki dozi in se enako dobro
resorbirata. Zdravilo A se v prvem prehodu skozi jetra 50 metabolizira,
zdravilo B pa le neznatno.
2. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni da neka na novo sintetizirana snov
postane primerna za klinično testiranje. Opiši postopke na različnih
stopnjah, ki dokazujejo, da so pogoji res izpolnjeni.
5. Blokatorji encimov kot zdravila. Opremite s primeri.
4. Mehanizem delovanja kardiotoničnih glikozidov in posledice delovanja
na cirkulacijo
5. Terapevtska uporaba spolnih hormonov
6. Kloramfenikol - antibiotični spekter, stranski in toksični učinki,
mehanizem
7. Ca blokatorji - značilnosti skupini in klinična uporaba
8. Pregled penicilin. antibiotikov, predstavniki podskupin in spekter
delovanja
9. H1 antagonisti, klinična uporaba, stranski učinki
10. Vrsta toksičnosti pri insekticidih. Mehanizem delovanja
organoklornih insekticidov


Varianta B
1. Vpliv dol. koncentracije delnega agonista na krivuljo odnosa med
konc. in učinkom polnega agonista. Grafično prikaži
2. Pomen indukcije encimov pri zdravilih in kot vir interakcij med
zdravili. Primer
3. Pregled zdravil z učinki na serotoninergični sinapsi
4. Zdravila z delovanjem na metabolizem in transport lipidov: skupine,
mehanizem delovanja, neželjeni učinki
5. Terapevtski index zdravil in pomen pri zdravljenju
6. Zdravila za zdravljenje anemij, predstavniki
7. Elektrolitske motnje po uporabi diuretikov Henleyeve zanke
8. Mehanizem delovanja glukokortikoidov
9. Makrolidni antibiotiki : mehanizem & spekter delovanja, primeri, uporaba
10. Znaki akutne zastrupitve z opiati