Pisna vprašanja (jan 2004)


1. Najpogostejša pota eliminacije zdravil iz telesa in interakcije med
zdravili pri teh procesih. Primeri!
2. Pri nekaterih zdravilih nastopi njihov terapevtski z določeno latenco.
Razloži ta pojav in ga ponazori s primerom.
3. Mesta delovanja antihipertonikov z zaviralnim učinkom na beta-receptorjih
in mehanizmi, pri katerih nastane ta učinek.
4. Mehanizem učinkov antipiretičnih analgetikov in pregled skupin.
5. Skupine zdravil, ki se uporabljajo kot hipnotiki in značilnosti.
6. Skupine odvajal glede na način delovanja. Primeri!
7. Zdravila, ki relaksirajo razne vrste gladke muskulature. Kako privedejo
do tega učinka
8. Znaki predoziranja lokalnih anastetikov in mehanizem delovanja.
9. Imunosupresivi.
10. Akutna in kronična toksičnost. Opredelitev in prrimeri!
1. Hipertoniki kot zdrvila z delovanjem na a receptorje
2. Interakcije na nivoju biotransformacije. Primeri
3. Cefalosporini. Generacije in spekter
4. Neklinične toksikološke raziskave zdravil
5. mesto delovanja in učinek narkotičnih analgetikov.
6. anksiolitiki s poudarkom na biotransformaciji
7. Antimalariki
8. stranski učinki glukokortikoidov
9.učinki kofeina in njegovo delovanje
10. Alosterična teorija receptorjev