Pisni izpit (2012-08)

Pisni izpit 27.8.2012.

Vplivi zdravil na farmakokinetiko drugega zdravila
Terapijski index
Ca antagonisti
Muskarinski antagonisti
Dopaminski receptorji, razporeditev po telesu
Enalapril
Razdeli antibiotike po mehanizmu delovanja
Citostatiki
Zastrupitev s paracetamolom
Zdravila proti strjevanju krvi