Pisna vprašanja (2012-01-23)

Pisna vprašanja z dne 23. 1. 2012

1. Katere lastnosti zdravila določajo razpolovni čas?
2. Opredeli ED50 na izolacijskem organu in na populaciji. Za kaj se katerega od njiju uporablja?
3. Generična zdravila: opredelitev, zahteve ob registraciji, problemi.
4. Skupine in mehanizem zdravil, ki imajo vazodilatatorni učinek.
5. Mehanizmi delovanja in prijemališča diuretikov po skupinah.
6. Značilnosti aritmikov skupine I.
7. Antimikotična zdravila, ki se jih aplicira sistemsko.
8. Klozapin: mehanizem delovanja, stranski učinki.
9. Mehanizmi zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju okužbe s HIV.
10. Serotoninski sindrom: kaj ga povzroča, znaki.