Pisna vprašanja (2010-09-06)1. Kateri procesi so udeleženi pri eliminaciji zdravil iz organizma in pomen teh procesov pri interakcijah med zdravili? Navedite primere!
2 .Indikacije za uporabo blokatorjeva receptorjev beta. Utemeljite (z mehanizmi delovanja) njihovo uporabo pri teh indikacijah.
3. Biosinteza in inaktivacija noradrenalina ter zdravila, ki posegajo v te procese.
4. Uporaba antihistaminikov H1 in njihova razdelitev glede na stranske učinke. Opremite s primeri.
5. Kako pride do tolerance za zdravila? Popestrite s primeri.
6. Zdravila, ki posegajo v procese koagulacije krvi, in njihova terapevtska uporaba.
7. Stranski učinki tiazidnih diuretikov.
8. Antimalariki, ki delujejo na gamete.
9. Stranski učinki anabolnih steroidov.
10. Kronična zastrupitev s svincem.