Pisna vprašanja (2010-01-25)

1. Procesi biotransformacije in pomen teh procesov pri interakcijah med zdravili. Primeri!
2. Terapevtska uporaba blokatorjev β, mehanizem uèinkov in kontraindikacije.
3. Biosinteza in razgradnja dopamina, ter zdravila, ki posegajo v proces.
4. Uèinki in uporaba H1 antagonistov.
5. Elektrolitske motnje zaradi tiazidnih diuretikov, mehanizem nastanka.
6. Zdravila, ki popsegajo v koagulacijo krvi.
7. Mehanizmi delovanja antimikotikov.
8. Toleranca, kaj to je, kako jo prepreèujemo. Primer!
9. Stranski uèinki anabolnih steroidov
10. Kronièna zastrupitev s svincem.