Pisna vprašanja (2009-09-07)

1. Klirens plazme je odvisen od razpolovnega časa in ... (samo za dopisat "volumen distribucije")
2. Prijemališča antiastmatikov
3. Mehanizem delovanja antihipertenzivov, ki vplivajo na simpatik
4. Mehanizem delovanja antiepileptikov
5. Razdelitev antiaritmikov po razredih glede na mehanizem delovanja
6. Dogajanja, ki povzročijo, da je končni učinek zdravila manjši od željenega
7. Indikacije in kontraindikacije za terapijo z glukokortikoidi
8. Razdelitev lokalnih anestetikov po skupinah
9. Stranski učinki diuretikov po skupinah, primerjava
10. Mehanizem delovanja penicilinov, razdelitev po skupinah