Pisni izpiti

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pisni_zpiti_-_farma.doc)pisni_zpiti_-_farma.doc77 kB
1
1. Faze kliničnega preiskušanja zdravil
2. Vd
3. Učinkovitost agonista
4. Tetraciklični antidepresivi
5. Antimetaboliti kot cirostatiki
6. Oralni antidiabetiki
7. Stranski učinki fenacitena
8. Deofolianti kot herbecidi in bojni strupi
9. Kronična zastrupitev Pb
10. Kinin kot antimalarik

2
1. Prehod skozi celično membrano
2. Faktor absorbcije
3. Saliciati
4. Morfin
5. Mehurjevci
6. Derivati fenola kot antiseptiki
7. Glukokortikoidi
8. Digitoksin – digoksin biotransformacija
9. Zaviralci muskarinskih R
10. Tretji stadijanestezije

3
1. Vrste doz
2. Faktor absorbcije
3. Zastrupitev z As
4. Antiaritmiki
5. Diuretiki ki ohranjajo kalij
6. Sulfonamidi, trimetoprim
7. Antagonisti GM
8. Lokalni antimikotiki
9. Morfin
10. Psihokemični strupi ali agonisti A-R

4
1. Tetraciklini
2. Jedki plini
3. Antiepileptiki – Grand mal
4. Morfin
5. Kumulacija
6. Porazdelitveni koeficient
7. Izoniazid
8. Lokalni antimikotiki
9. Zaviralci živčno-mišičnega stika
10. Tireostatiki

5
1. Tiazidni diuretiki
2. Širokospektralni penicilini
3. Organofosfati
4. Glikozidi
5. Co zastrupitev
6. B12 – terapija
7. Hitrost biotransformacije
8. Eliminacija – hitrost
9. Glukokortikoidi
10. Oksitocin, vazopresin (ADH)

6
1. Odvajala
2. Antiparkinsoniki
3. Kumulacija
4. Delni agonisti
5. Razporeditev zdravil v telesu
6. Barbiturati
7. Zastrupitev s Hg
8. Strupi za znemirjanje
9. Astma
10. Alfa-metil dopa

7
1. t ½
2. Fenotiazini
3. Halogeni antiseptiki
4. Antiemetiki
5. Vezi med zdravilom in R
6. Aminoglikozidi
7. Blokada nikotinskih R
8. Metanol
9. Lokalni anestetiki
10. Fizična odvisnost

8
1. Konjugacija
2. Kontraindikacije B-blokatorjev
3. Antikoagulansi
4. Koronarni vazodilatatorji
5. H1 antihistaminiki
6. Tiazidni diuretiki
7. Ach – sinteza, razgradnjaž
8. Antimalariki
9. Pljučni edem pri dušljivcih
10. Zastrupitev z Pb

9
1. Glikozidi
2. Kloramfenikol
3. Antacidi
4. Kompetativni antagonizem
5. Modulatorji efekta zdravila
6. Zastrupitev z HCN
7. Anhiholinesterazni strupi
8. Splošna anestezija
9. Oralna kontracepcija
10. Indukcija encimov

10
1. Alkilirajoči citostatiki
2. Biološki strupi
3. Halogeni insekticidi
4. Farmakodinamika in farmakokinetika
5. Pot resorbcije zdravila
6. B- blokatorji
7. Penicilini
8. Gonadtropni hormoni
9. Zastrupitev s cianidi
10. Antagonizem

11
1. Faktorji, ki vplivajo na metabolizem
2. Klirens
3. Antidepresivi
4. B blokatorji
5. Glikozidi
6. Antiaritmiki
7. Antidoti težkih kovin
8. Antitusiki
9. Absorbcija inhalacijskih anestetikov
10. Antagonisti opiatov

12
1. Biotransformacija 1. Reda
2. Vezi med zdravilom in R
3. Anksiolitiki
4. Sulfonamidi
5. Cefalosporini
6. Kofein
7. Imunosupresivi
8. Alklirajoči citostatiki
9. A-blokatorji v hipertenziji
10. Sintetični opojni analgetiki

13
1. Vitamin B 12
2. CO
3. Bezodiazepini
4. Glikozidi
5. Biotransformacija
6. Porazdelitev zdravila
7. H2 antagonisti
8. Penicilini širokega spektra
9. Organofosfati
10. Tiazidi

14
1. Eliminacija
2. Hitrost nastanka učinka
3. Nebarbituratni hipnotiki
4. B-blokatorji pri hipertenziji
5. Nesteroidni antirevmatiki
6. Zastrupitev s Hg
7. Odvajala
8. Alkoholi in aldehidi kot antiseptiki
9. Idiosinkrazija
10. Stimulansi CŽS