Pisna vprašanja (2008-04-21)

1. Kako je opredeljen terapevtski indeks zdravila in njegov pomen
2. Pri katerih farmakokinetskih dogajanjih lahko pride do interakcij med zdravili Podprite s primeri.
3. Agonisti na muskarinskih receptorjih. Primeri, lastnosti in klinična uporaba.
4. Tipi kalcijevih kanalov in učinki kalcijevih antagonistov.
5. Učinki in uporaba inhibitorjev angiotenzinske konvertaze.
6. Pregled in mehanizmi delovanja zdravil, ki na različne načine vplivajo na koagulacijo krvi.
7. Lokalizacija dopaminskih receptorjev v osrednjem živčevju in njihova vloga.
8. Mehanizmi delovanja antibiotikov.
9. Pregled citostatikov po mehanizmih delovanja.
10. Zastrupitev s paracetamolom.