Izpitna vprašanja z odgovori

V priponki je arhiv odgovorov na vprašnja s pisnega dela izpita farmakologije. Vprašanja so zbrana iz vseh prispevkov z medenega srca in razdeljena po temah. V oklepaju zraven vprašanja piše kolikokrat se ponovi določeno vprašanje. Priporočam, da se uporabljajo za ponavljanje pred pisanjem pisnega izpita.