Pisna vprašanja (2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pisni_izpiti_2002_farma.doc)pisni_izpiti_2002_farma.doc47 kB
(1/2)

1. t ½
2. Inhibitorji holinesteraze
3. Vazodilatatorji
4. Mesta delovanja diuretikov
5. Stranski učinki kardiotoničnih glikozidov
6. Nevroleptiki
7. Sistemski antipsihotiki
8. Aminoglikozidi
9. Cianidi
10. ED 50

1. Zastrupitev z Pb
2. Glikozidi
3. Tiazidni diuretiki
4. Terapevtska širina
5. Ca – antagonisti
6. Sulfonamidi
7. Lokalni antibiotiki
8. Agonsti muskarinsih R
9. Farmakodinamika interakcij
10. Dopaminski R

1. Kako določimo biološko uporabnost
2. Prehod skozi celično membrano
3. Kumulacija
4. Zaviralci nikotinskih R
5. Lokalni anestetiki (način delovanja, uporaba)
6. B laktamski antibiotiki
7. Stranski učinki aminoglikozidov
8. Zastrupitev CO in terapija
9. Fenoli kot antiseptiki
10. Zdravila za preprečevanje koagulacije

1. Graf agonist, antagonist
2. Biološka uporabnost
3. B blokatorji, uporaba
4. Delovanje acetilsiacilne kisline
5. Mehanizem kardiotoničnih glikozidov
6. Fenoli kot antiseptiki
7. Stranski učinki klorpromazaina. Utemelji
8. Diuretiki, uporaba
9. Uvod v splošno anestezijo
10. Zastrupitev s tricikličnimi antidepresivi

1. Biotransformacija, pomen
2. Antagonizem, teorije receptorjev
3. Cefalosporini
4. Zastrupitev s kardiotoničnimi glikozidi
5. Antimalariki
6. Anksiolitiki (pregled po metabolizmu)
7. Kofein
8. Mesto delovanja narkotičnih analgetikov
9. Alfa antihipertenzivi
10. Stranski učinki glukokortikoidov

1. Eliminacija zdravil in interakcija na tem področju, primeri
2. Skupine NSAID
3. Kronična zastrupitev s Hg
4. Hitrost nastanka učinka
5. Zdravila, ki direktno in posredno relaksirajo gladko mišico, mehanizmi
6. Hipnotiki
7. B2 blokatorji kot antihipertenzivi
8. Odvajala
9. Antiparkinsoniki, mehanizmi
10. Vazodilatatorji

1. Klirens, t ½
2. Mehanizmi spremembe učinka zdravila
3. Simpatikolitiki pri ipertenziji
4. Mehanizmi antiepileptikov
5. Stranski učinki diuretikov, primerjava
6. Mesta prijemališč antiastmatikov
7. Lokalni anestetiki v smislu kemične zgradbe, lastnosti
8. Indikacije, kontraindikacije za glukokortikoide
9. Penicilini – delovanje in razdelitev
10. Antiaritmiki – razdelitev po mehanizmih delovanja

1. Biotransformacija in interakcija med zdravili
2. Beta blokatorji – uporaba in kontraindikacije
3. Dopamin – biosinteza, razgradnja, zdravila
4. Antimalariki, na gamete
5. Zdravila za koagulacijo
6. H1 antihistaminiki
7. Elektrolitske motnje pri tiazidnih diuretikih
8. Toleranca in organski nitrati, preprečevanje
9. Stranski učinki anabolnih steroidov
10. Kronična zastrupitev s svincem

1. Vpliv metabolizma na hitrost in jakost učinka zdravila
2. Graf agonist, inverzni agonist
3. Stranski učinki tetraciklinov
4. Zdravila, ki delujejo na dihalni center (pregled)
5. Pregled opoidov
6. Vpliv indukcije na inhalacijske anestetike
7. Pregled antidepresivov, predstavniki
8. Zdravljenje zastrupitev s težkimi kovinami
9. Beta blokatorji
10. Posebne farmakokinetične lastnosti digoksina

1. Hitrost nastanka učinka pri oralno danem zdravilu
2. Zdravila za znižanje lipidov v plazmi
3. Delni agonist, graf, kao vpliva na delovanje pravega agonista
4. Zdravila ki zvišujejo pH v želodcu
5. Splošna anestezija, premedikacija
6. Delovanje srčnih glikozidov na skeletno mišico
7. Zastrupitev z HCN
8. Indukcija encimov, primer

(2/2)

1
1. Faze kliničnega preiskušanja zdravil
2. Vd
3. Učinkovitost agonista
4. Tetraciklični antidepresivi
5. Antimetaboliti kot cirostatiki
6. Oralni antidiabetiki
7. Stranski učinki fenacitena
8. Deofolianti kot herbecidi in bojni strupi
9. Kronična zastrupitev Pb
10. Kinin kot antimalarik

2
1. Prehod skozi celično membrano
2. Faktor absorbcije
3. Saliciati
4. Morfin
5. Mehurjevci
6. Derivati fenola kot antiseptiki
7. Glukokortikoidi
8. Digitoksin – digoksin biotransformacija
9. Zaviralci muskarinskih R
10. Tretji stadijanestezije

3
1. Vrste doz
2. Faktor absorbcije
3. Zastrupitev z As
4. Antiaritmiki
5. Diuretiki ki ohranjajo kalij
6. Sulfonamidi, trimetoprim
7. Antagonisti GM
8. Lokalni antimikotiki
9. Morfin
10. Psihokemični strupi ali agonisti A-R

4
1. Tetraciklini
2. Jedki plini
3. Antiepileptiki – Grand mal
4. Morfin
5. Kumulacija
6. Porazdelitveni koeficient
7. Izoniazid
8. Lokalni antimikotiki
9. Zaviralci živčno-mišičnega stika
10. Tireostatiki

5
1. Tiazidni diuretiki
2. Širokospektralni penicilini
3. Organofosfati
4. Glikozidi
5. Co zastrupitev
6. B12 – terapija
7. Hitrost biotransformacije
8. Eliminacija – hitrost
9. Glukokortikoidi
10. Oksitocin, vazopresin (ADH)

6
1. Odvajala
2. Antiparkinsoniki
3. Kumulacija
4. Delni agonisti
5. Razporeditev zdravil v telesu
6. Barbiturati
7. Zastrupitev s Hg
8. Strupi za znemirjanje
9. Astma
10. Alfa-metil dopa

7
1. t ½
2. Fenotiazini
3. Halogeni antiseptiki
4. Antiemetiki
5. Vezi med zdravilom in R
6. Aminoglikozidi
7. Blokada nikotinskih R
8. Metanol
9. Lokalni anestetiki
10. Fizična odvisnost

8
1. Konjugacija
2. Kontraindikacije B-blokatorjev
3. Antikoagulansi
4. Koronarni vazodilatatorji
5. H1 antihistaminiki
6. Tiazidni diuretiki
7. Ach – sinteza, razgradnjaž
8. Antimalariki
9. Pljučni edem pri dušljivcih
10. Zastrupitev z Pb

9
1. Glikozidi
2. Kloramfenikol
3. Antacidi
4. Kompetativni antagonizem
5. Modulatorji efekta zdravila
6. Zastrupitev z HCN
7. Anhiholinesterazni strupi
8. Splošna anestezija
9. Oralna kontracepcija
10. Indukcija encimov

10
1. Alkilirajoči citostatiki
2. Biološki strupi
3. Halogeni insekticidi
4. Farmakodinamika in farmakokinetika
5. Pot resorbcije zdravila
6. B- blokatorji
7. Penicilini
8. Gonadtropni hormoni
9. Zastrupitev s cianidi
10. Antagonizem

11
1. Faktorji, ki vplivajo na metabolizem
2. Klirens
3. Antidepresivi
4. B blokatorji
5. Glikozidi
6. Antiaritmiki
7. Antidoti težkih kovin
8. Antitusiki
9. Absorbcija inhalacijskih anestetikov
10. Antagonisti opiatov

12
1. Biotransformacija 1. Reda
2. Vezi med zdravilom in R
3. Anksiolitiki
4. Sulfonamidi
5. Cefalosporini
6. Kofein
7. Imunosupresivi
8. Alklirajoči citostatiki
9. A-blokatorji v hipertenziji
10. Sintetični opojni analgetiki

13
1. Vitamin B 12
2. CO
3. Bezodiazepini
4. Glikozidi
5. Biotransformacija
6. Porazdelitev zdravila
7. H2 antagonisti
8. Penicilini širokega spektra
9. Organofosfati
10. Tiazidi

14
1. Eliminacija
2. Hitrost nastanka učinka
3. Nebarbituratni hipnotiki
4. B-blokatorji pri hipertenziji
5. Nesteroidni antirevmatiki
6. Zastrupitev s Hg
7. Odvajala
8. Alkoholi in aldehidi kot antiseptiki
9. Idiosinkrazija
10. Stimulansi CŽS