Pisna vprašanja B (2006-06-26)

1. Cilji in posebnosti raziskav v posameznih fazah klinicnega preizkusanje zdravil.
2. Volumen porazdelitve zdravila (Vd): opredelitev, nacin dolocanja in prakticni pomen.
3. Kateri parametri dolocajo agoniste
4. Znaki predoziranja triciklicnih antidepresivov. Pomen.
5. Pregled citostatikov in njihova prijemalisca.
6. Razdelitev oralnih antidiabetikov glede na mehanizem delovanja.
7. Stranski in toksicni ucinki pri uporabi paracetamola.
8. Ucinki inhibitorjev ACE.
9. Znaki kronicne zastrupitve z zivim srebrom in osnova zdravljenja.
10. Pregled zdravil ki delujejo na viruse.