2006-03-13 Pisni izpit C

1. Procesi, ki sodelujejo pri eliminaciji zdravil in interakcije. Primeri!
2. Indikacije za uporabo beta blokatorjev.
3. Biosinteza in razgradnja noradrenalina in zdravila, ki vplivajo na razgradnjo.
4. Antihistaminiki H1, uporaba in razdelitev glede na stranske učinke.
5. Mehanizmi nastanka tolerance.
6. Zdravila, ki podegajo v koagulacijo in njihova terapevtska uporaba.
7. Stranski učinki tiazidnih diuretikov.
8. Antimalariki, ki delujejo na gamete.
9. Stranski učinki anabolnih steroidov.
10. Kronična zastrupitev s svincem.