2006-03-13 Pisni izpit B

1. Vplivi na učinek oralno danega zdravila.
2. Graf agonist - parcialni agonist.
3. Zdravila, ki zmanjšujejo sekrecijo želodčnega soka.
4. Zdravila, ki vplivajo na koncentracijo lipidov v plazmi.
5. Vpliv digoksina na Na/K ATP-azo v GM in SM.
6. Interakcije na področju biotransformacije + 2 primera.
7. Mehanizmi bakterijske rezistence na antibiotik.
8. Lokalni anestetiki: mehanizem in uporoba.
9. Pregled zdravil, ki posegajo v encimske sisteme.
10. Zastrupitev s HCN: Mehanizmi in terapija.