2006-03-13 Pisni izpit A

1.Pb
2. Kinoloni razvrstitev, mehanizem delovanja.
3. Terapevtska sirina, kaj jo doloca, kaj pove
4. Nacela lokalne uporabe antibiotikov s primeri.
5. Tiazidni diuretiki-ucinki
6.Tipi kalcijevih kanalov, zdr. ki ucinkujejo nanje.
7. Dopaminski receptorji, lokalizacija, naloga
8. farmakokineticne interakcije, primeri
9. Kem. struktura srcnih glikozidov, meh. delovanja
10. M-agonisti, klinicna uporaba