2006-01-30 Pisni izpit A


30.1.06

1. Od cesa je pri doloceni dozi, dani per os, odvisna konc. zdravila v plazmi v dolocenem casu po aplikaciji
2. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da neka na novo sintetizirana snov postane uporabna kot zdravilo. Opisite postopke na razlicnih stopnjah, ki dokazujejo, da so ti pogoji res izpolnjeni.
3. Terapevtska uporaba blokatorjev acetilholinesteraze.
4. Hemodinamske posledice uporabe zaviralcev angiotenzinske konvertaze.
5. Pregled oralnih antikoncipiensov.
6. Kloramfenikol- antibakterijski spekter, stranski in toxicni ucinki, mehanizem njihovega nastanka.
7. Kalcijevi blokatorji, znacilnost skupin in ___________.
8. Sirokospektralni penicilini, predstavniki in spekter delovanja.
9. Antihistaminiki na receptorjih H2.
10. Mehanizem zastrupitve s HCN in osnove zdravljenja.