Priporočena literatura


Voljc B., Kosir T., Svab I., Urlep F., Splosna medicina. Nacela in tehnike. Ljubljana: Sekcija za splosno medicino SZD, 1992.
Taylor RB., Family medicine. Priciples and practice. New York: Springer, 1994.
Zrimsek D., Druzinska medicina z deontologijo in medicna v informatiki. Radovljica: Didakta, 1993.
Svab I., Druzinska medicina. Navodila za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996 (fotokopiran material).
Svab I., Ed. Sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom. Ljbljana: Sekcija za splosno medicino SZD, 1995.
Svab I., Kersnik J., eds. Preventiva v splosni medicini. Ljubljana: Sekcija za splosno medicino. SZD., 1996.
Svab I., editor. Druzinska medicina: delovni zvezek. 5. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za druzinsko medicino; 1999