Hišni obisk

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (hisni_obisk.ppt)hisni_obisk.ppt194 kB
(PowerPoint)

oblika posveta zdravnika z bolnikom zunaj zdravniške ambulante

prvotna oblika zdravniškega delaPhysicians have a natural sense of trepidation in venturing outside the familiar surroundings of the hospital or ambulatory setting without the immediate support of the nursing staff, availability of diagnostic facilities, and easy accessibility of colleagues and consultants.
Dobra stran

manj naporno za bolnika
bolnik v svojem domačem okolju
socialni status
odnosi med družinskimi člani

Iz revije Family Practice Management (AAFP):


“Patients appreciate a physician who is willing to come to their home and are quick to tell their friends and neighbours what a wonderful physician they have.”


Slaba stran

dolgotrajnost
višji stroški
vsi diagnostični postopki iz ambulante niso na voljo
Potek hišnega obiska
prošnja/poziv za hišni obisk
sporazumevanje o stanju bolnika ali poškodovanca
zdravnikova odločitev in priprava na obisk
pot do bolnika
posvet z bolnikom
evidentiranje hišnega obiska in dokumentacija
vrnitev

Idealni bolniki za klasični hišni obisk
otežen prevoz
vedenjsko moteni
kompleksne zdravstvene in psihiatrične težave
umirajoči
na zdravljenje neodzivna bolezen
tisti, ki se redko prikažejo v ambulanti
pri izgorevanju skrbnikov
pri sumu na zlorabo starostnikov
Oblike hišnega obiska

hišni obisk v ožjem pomenu besede
zdravljenje na domu
nujni hišni obisk
druge oblike

1. Hišni obisk v ožjem pomenu besede

novonastala bolezen
spremljanje in vodenje novonastale bolezni
poslabšanje znane bolezni ali stanja
2. Zdravljenje na domu

vodenje hudih kroničnih bolnikov
spremljanje umirajočih
pogosto v sodelovanju s patronažno službo
obdobni hišni obiski starostnikov in invalidov


4. Druge oblike hišnega obiska
v bolnišnici, domu starostnikov
po odpustu iz bolnišnice po akutni bolezni/operaciji
pri svojcih bolnika s hudo boleznijo, pokojnika
pri starših novorojenca
preventivni hišni obisk
mrliški ogled
Poleg osebnega zdravnika bolnika obiskujejo še

nadomestni ali dežurni zdravnik
patronažna sestra
fizioterapevt
negovalci
socialni delavci

Organizacija nujne medicinske službe v Sloveniji

1. ambulanta za NMP
2. NMP v okviru rednega delovnega časa/urgentni zdravnik
3. dežurna služba
4. stalna zdravniška pripravljenost
1. Ambulanta za NMP

samostojna 24-urna služba
zdravniki, ki delajo izključno v tej ambulanti
Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj
2. NMP v okviru rednega delovnega časa
= urgentni zdravnik
poleg redne ambulante zdravnik sprejema tudi hišne obiske na območju, ki ga pokriva zdravstvena postaja
običajno dogovorjen vrstni red zdravnikov v zdravstveni postaji
3. Dežurna služba
oblika nujne medicinske pomoči v področjih, kjer nimajo organizirane stalne ambulante za NMP izven rednega delovnega časa
zdravnik pokriva področje z 20.000 -30.000 prebivalci
opravlja delo v ambulanti in na terenu
na terenu je običajno sam, brez tehnika
4. Stalna zdravniška pripravljenost
zdravnik v stalni zdravniški pripravljenosti sprejema klice na svojem domu
ukrepa v ambulanti zdravstvene postaje, na bolnikovem domu ali drugje na terenu
brez pomoči zdravstvenega tehnika
na področjih oddaljenih zdravstvenih postaj, ki pokrivajo razmeroma nedostopno zaokroženo področje s 4.000 do 10.000 prebivalci