Predpisovanje zdravil

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (predpisovanje_zdravil.doc)predpisovanje_zdravil.doc57 kB
Zdravnik je od ZZZS dobil nadzor predpisovanja zdravil.Očitajo mu neustrezno predpisovanje zdravil.


UVOD
Predpisovanje zdravil je tudi ena izmed mnogih nalog zdravnika družinske medicine.Pri tem mora upoštevati doktrino(kdaj dati katero zdravilo,v kakšni obliki in odmerku).Pri tem si pomaga z najnovejšim Registrom zdravil,učbenikom farmakologije,monografijo o interakcijah zdravil…in si oblikuje lastni seznam zdravil,ki jih bo najpogosteje predpisoval.
Na predpisovanje zdravil vpliva država s svojim nadzorom ,da bi dosegla racionalno predpisovanje(aktualno!) in porabo zdravil,z druge strani pa farmacevtska industrija,katere cilj sta čim večja prodaja in dobiček.
Za predstavo:v letu 2001 je bilo izdanih 12.769.982 receptov,povprečno 6,46 na prebivalca.Povprečna vrednost recepta je znašala 5.335sit.

VPLIVI NA PREDPISOVANJE ZDRAVIL:

Zdravnik Klinični odgovor Bolnik
stroka(smernice) doktrina izobrazba
sodelavci bolezen starost
motivacija zdravilo potrditev bolezni
izobraževanje skrb ,strah


prepričanje
marketing
plačnik zdravilo je simbol


Če združimo celotno shemo,dobimo tri bistvene vplive:
1.vpliv medicinske doktrine
2.vpliv odnosa med bolnikom in zdravnikom
3.vpliv ekonomskih okoliščin
Za smotrno in efektivno predpisovanje je nujna celostna slika in upoštevanje.
POSTOPEK PREDPISOVANJA ZDRAVIL:

Po vzeti anamnezi,preiskavah in ugotovljeni diagnozi je treba postaviti indikacijo za zdravljenej.Pri tem velja algoritem odločanja za predpis zdravil:
1.Opredelitev problema( bolnikova težava ni enaka delovni diagnozi)
2.Opredeliti cilj zdravljenja,ko je postavljena diagnoza
3.Izbira zdravila(pazljiva izbira,odmerek,način uporabe glede na verjetno korist in
nevarnost.Upoštevati dodatne kriterje pri posebnih skupinah bolnikov:
• Starost:otroci,nosečnice,doječe matere,starostniki
• Klinično stanje:bolnik s sladkorno boleznijo,okrnjenim ledvičnim in jetrnim delovanjem,bolnik na antikoagulantni terapiji,alergije….
• Socialno stanje:duševno manj razvite osebe,udeleženci v prometu….
KOLIČINA zdravila:kroničnim bolnikom se predpiše zdravila za 3 mesece. Pri akutnem obolenju se predpiše zdravila le za eno zdravljenje
4.Bolniku razložiti pomen zdravljenja(Bolnik mora pristati na zdravljenje,ob zapletenejšem zdravljenju naj dobi pisna navodila,kronični bolniki naj bi vodili terapevtski list- evidenčni kartonček)
5.Preveriti je treba,če je bolnik razumel napotke o zdravljenju

6.Spremljanje in nadzorovanje zdravljenja(ocenjevanje učinka zdravila-merjenje tlaka ,izvidi o dinamiki vnetja,lipidov,glikemija,bolečina…Redno voditi evidenco zdravil, ki jih bolnik jemlje-medsebojno delovanje zdravil)


KAKOVOST PREDPISOVANJA ZDRAVIL:
Napake:
1.Pretirana uporaba zdravila,je predpisovanje zdravil,ko ni potrebno in uporaba dražjih zdravil,pri enaki učinkovitosti cenejših.Jemanje antibiotikov pri virusnih okužbah,pogosto dajanje cefalosporinskih abtibiotikov otrokom…
2.Premajhna uporaba zdravila je lahko enako škodljiva(nezdravljena hipertenzija,astma,nenadzorovana sladkorna)
3.Neustrezna uporaba,ki je posledica neznanja(kombinacija trimetoprim-sulfometoksazola ali tetraciklinov pri streptokokni angini)


PRIMER ANALIZE NAJPOGOSTEJE PREDPISANIH ZDRAVIL:
Priloga št.1

Odstotni delež v številu izdanih receptov v letu 2001:
1.pripravki za zdravljenje bolezni srca in ožilja(20,7)
2.pripravki za delovanje na živčevje(16,9)
3.pripravki za sistemsko zdravljenje infekcij(11,9)
4.pripravki za zdravljenje prebavil in presnove(10,2)
5.pripravki za zdravljenje bolezni mišično-kostnega sistema(9,6)
OMEJITVE PRI PISANJU ZDRAVIL:
Zavarovani osebi lahko predpiše zdravila le izbrani zdravnik,kar določajo pravila OZZ.Izbrani zdravnik pa lahko pooblasti za predpisovanje zdravil specialiste,ki pa so omejeni le na svojo specialnost.
Med enakovrednimi zdravili naj se predpiše cenejše zdravilo,v primeru doplačila je treba bolnika opozoriti.
Na tržišče prihajajo nova zdravila vsakodnevno,zato mora zdravnik kritično ovrednotiti novo zdravilo.Bolje je predpisovati poznano in že preizkušeno zdravilo.
Kroničnim bolnikom zdravila lahko napišemo za daljše obdobje(3 mesece),seveda,če je njihovo stanje stabilno.
Opiatne analgetike se piše v dvojniku(izdamo dva recepta s šifro,en za izdajo zdravila ,drugega pa obdržijo v lekarni za dokazilo).


REGISTER ZDRAVIL:
Priročnik z osnovnimi podatki o zdravilih,ki smejo biti v prometu.
Zdravila so urejena po abecednem vrstnem redu po lastniških imenih(dodana oblika,jakost ter generično ime zdravila,Št.enot v škatli,podatki o delovanju zdravila in posebnosti-zdravilo je trigonik,paragrafik),nato pa še po ATC klasifikaciji v podskupine po farmakološkem učinku na določeno anatomsko strukturo.

RAZVRSTITEV ZDRAVIL:
1.način izdajanja:
• Zdravila,ki se izdajajo le na recept in tista,ki se izdajajo brez recepta
• Zdravila na recept(izdajo le v lekarni,za terapijo do 3 mesecev)
• Zdravila brez recepta(izdaja se v lekarnah in specializiranih trgovinah


2.kritje stroškov OZZ(obvezno zdravstveno zavarovanje):
• Pozitivna lista:
a)100 kritje za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni in stanj,naštetih
v 23,členu Zakona o zdr.varstvu in zdr.zavarovanju
Velja tudi za določene skupine:otroke,dijake,študente,ženske v zvezi
kontracepcijo,nosečnostjo)
b)75 kritje za ostala zdravila s poz.liste(oznaka P)
• Vmesna lista:25 krije OZZ(oznakaV ob zdravilu)
• Negativna lista:povsem samoplačniška zdravila

RECEPT:

Zeleni recepti :predpisovanje zdravil s pozitivne in vesne liste
Beli recepti:samoplačniška zdravila

• Recept je pisno navodilo zdravnika,kakšno zdravilo naj v lekarni sestavijo in izdajo.
• Vsebuje naodilo,kako naj bolnik uporablja zdravilo
• Je dokument,ki se ga piše na ustrezen obrazec,po predpisih,s črnilom ali kemikom,čitljivo!
• Na en recept se sme predpisati le eno zdravilo za eno osebo

Sestavni deli recepta:

INSCRIPTIO: Ime in Priimek vrsta zavarovanja
Mesec in leto registra šifra zdravnika
Naslov
Spol
INVOCATIO: Rp.

PRAESCRIPTIO:predpis,kateri zdravilni pripravek naj lekarnar pripravi oz.izda

SUBSCRIPTIO:predpis,kako naj pripravi in v kakšni obliki naj lekarnar izda zdravilo

SIGNATURA:navodilo za bolnika,kako naj zdravilo uporablja

NOMEN MEDICI: N.N.(ime in podpis zdravnika)

DATUMIN KRAJ IZDAJE ZRAVILA


VIRI:
1.Združenje zdravnikov družinske medicine,Družinska medicina,2002
2.Zdravstveno varstvo 2002,letnik 41,Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji po ATC klasifikaciji
3.Metka V.Budihna,Navodila za predpisovanje zdravil,1981
4.Register zdravil republike Sloveije 2002