Pregledna vaja II (23.5.2017)

 1. Vpliv NSAID na peptično razjedo (a,b,c)

  1. Zmanjšanje perfuzije

  2. Zmanjša aktivnost COX

  3. Zmanjšuje celjenje sluznice

  4. Vpliv na lipooksigenazo

  5. Povzroči metabolično acidozo

 2. Ortostatska hipotenzija (a,b)

  1. Zmanjšana prekrvavitev možganov

  2. Zaradi zmanjšanega VP je manjši MVS

 3. Bolečina pri spontani trigeminalni nevralgiji (a,c)

  1. Je ostra

  2. Kljuvajoča

  3. Ektopično proženje

  4. Efapično

  5. Neki z žilami

 4. Distributivni šok

  1. Krivulja VP levo in navzdol

  2. Poveča se kapacitivnost sist žilja

  3. Ni vedno hladna koža

  4. Zmanjšan je periferni upor

  5. Zmanjša se MVS

 5. Holestaza (jetrni testi) (a,b,c,f,g)

  1. Pomanjkanje urogulinogena v urinu

  2. Konjugiran bilirubin v krvi

  3. Podaljšan PTČ

  4. Koncentracija albumina in gama globulinov spremenjena

  5. Povišana koncentracija aminotransferaz

  6. Povišana konc alkalne fosfataze v krvi

  7. Pvišana konc konjugiranega bilirubina v urinu

 6. Ateroskleroza

  1. Bolezen velikih arterij, primarna poškodba endotelija

 7. Pri stabilni arterijski hipertenziji

  1. Povečan PU

  2. Zaradi sprememb v arteriolah in zmanjšani količini arteriol

 8. Akutno srčno popuščanje

  1. Aktivacija RAA zaradi hipoperfuzije ledvic

 9. Opeklinski šok

  1. Globoka dermalna opeklina, vsaj 25%

  2. Kaže se kot hiperosmolarnost in hipovolemija

 10. Skupen faktor pri primarni in sekundarni hemostazi

  1. vWF; nalogi sta adhezija trombocitov in intrinzična faza