Ustna vprašanja - prof. Jezernik

o Vezikularni transport (kje, kako)
o Konsagvinost (recesivno dedovanje)
o Kalcij v celicah (transport, kje)
o Geni za hemoglobin
o Zakonitosti dedovanja mitohondrijske DNA
o Prebava v lizosomih v primeru lizosomskih obolenj
o Integrini
o Talasemija
o Kadherini
o CTFR (kateri protein je okvarjen, način dedovanja, kaj povzroča)
o Koneksini
o Mitohondrijsko dedovanje
o Jedrno porni kompleks (prepoznavna sekvenca!)
o Srpasta anemija (podrobno)
o Korelacija med dolžinami telomer in celičnim ciklusom
o Presledkovni stiki (naloge, proteini)
o Mehanizmi v GA
o MHC molekule
o Hemofilija in kako je lahko ženska hemofilik (5 načinov, v katerih celicah se izraža hemofilija)
o Kako da se nekateri proteini sintetizirajo na ER nekateri pa v citosolu?
o Jedrna lamina
o Y kromosom
o Tesni stiki
o Transport skozi GA
o Dedovanje barvne slepote
o Zakaj se pri imunoglobulinih vedno bere samo en set alelov (+ zgradba imunoglobulina)
o G1 faza – regulacija
o Zakaj imamo toliko različnih verig za hemoglobine
o Materinsko dedovanje
o Slikce: rodovnik, apopotoza, GA, ER – sinteza proteinov, signali
o Mozaicizem
o Avtosomna letalna dominantnost
o Dominantno x dedovanje
o Mitohondrijsko dedovanje (leberjeva optična distrofija)
o Medcelični stiki za normalno delovanje srčne mišice – koneksoni, tesni stiki, mehanski stiki
o Snare
o ABO genski polimorfizem
o Gibanje in dinamika mikrotubulov
o Princip delovanja ionskih kanalov
o Neki z endosomi
o Kaspaze, apoptoza, fiziološki in patološki dejavniki apoptoze
o Peroksisomi
o Srpasto celična anemija
o Vezikularni transport ER GA
o Geni za lahko verigo IG
o Presledkovni stiki
o Duchenova mišična distrofija
o p53
o polidaktilija
o alelno izključevanje
o MAP proteini