Ustna vprašanja - doc. Veranič

o razlike med aktinskimi in intermedialnimi filamenti
o zorenje prepisne enote za variabilno regijo
o endocitoza in družinska hiperholesterolemija
o nelegitimna homologna rekombinacija
o endocitoza in družinska hiperholesterolemija
o nelegitimna homologna rekombinacija,
o premikanje celice po podlagi
o penetranca in ekspresivnost
o kotransport do ER
o mitohondrijsko dedovanje
o aktinski filamenti
o sinaptični kompleks
o medcelične povezave in stiki
o protoonkogeni, onkogeni
o celične povezave z intermediarnimi filamenti (akscesorni proteini in bolezni)
o sarkomera
o motorni proteini pri mikrotubulih
o fibrilarni proteini