Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)

1. Reakcija z lipazami.
2. Biosinteza MK (nujno znat tudi formule; malonil-CoA, acetil-CoA, produkti reakcije).
3. Reakcija piruvat karboksilaze.
4. Fosfoglukonatna pot (reakcije nastanka NADPH, kje se uporablja NADPH, kaj je lakton, encimi oksidativnega dela poti, reakcija encima trans hidrogenaza).
5. Razgradnja razvejanih AK.
6. Razložiti en odsek dihalne verige, kako se elektroni prenašajo (FMN, FeS, …).
7. Reakcija s polimerazo DNA.
8. Razgradnja sladkorjev fruktoze, galaktoze (vse od njune prebave dalje).
9. Biološki amini, kako nastanejo, funkcija!
10. Biosinteza glikogena. Encimi!
11. Oksidativna dekarboksilacija oz. piruvat dehidrogenazni kompleks, kateri encimi, koencimi, ali obstaja še kakšen podoben kompleks in kje
12. Reakcija transkripcije.
13. Regulacija transkripcije pri pro- in evkariontih.
14. Zakaj možgani ne uporabljajo MK kot vir energije, temveč samo Glu

Veliko sreče in znanja!

Špela