Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič

1. oseba:
- Homeostaza glukoze v krvi
- HMG-CoA
- Točnost podvojevanja DNA

2. oseba:
- Biosinteza TAG
- Sinteza deoksiribonukleotidov
- Popravljanje DNA