Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič1. Katera metabolna goriva porabljajo možgani/eritrociti/mišice. Ali mišica med intenzivno vadbo lahko porablja maščobne kisline (ne, ker ni dovolj kisika), od kod dobi glukozo (glikogenoliza!). shematični prikaz razgradnje glukoze v možganih in eritrocitih + uravnavanje.
2. Nastanek dTMP-ja, folna kislina, timidilat sintaza (poglejte si tisti trikotnik), ali lahko inhibitorje sinteze dTMPja uporabljamo pri človeku in če je to pametno (uporabljamo pri zdravljenju raka, rakave celice se hitro delijo ---> potrebujejo več dTMPja, z inhibicijo pa preprečimo nastajanje nove DNA verige in posledično deljenja).
3. Popravljanje DNA

Profesorica je ZELO prijazna, da ti čas za razmislek, če ne razumeš vprašanja ji bp lahko rečeš in ti bo poizkusila po drugi poti povedati, kaj želi od tebe. Pisni izdelek je kar pomemben, ampak se oceno da dvigniti, če res znaš, nasploh pa je bila izkušnja zelo prijetna.