Ustna vprašanja - prof. Breskvar

1. Maple Syrup Disease - katere AK, kje se razgrajujejo pa reakcije razgradnje teh AK
2. komplex piruvat dehidrogenaza - reakcija, koencimi, kako deluje (kaj se veže na katero podenoto, kam se prenese,...)
3. nastanek glikogena - reakcija, zakaj je dobro, da je razvejan (boljši dostop encimov in hidratacija - encimi so namreč raztopljeni v vodi)
4. rifampicin

Pisni del sem pisala malo bolje, pri ustnih vprašanjih sem pa čisto zmrznila. Sem že mislila, da bom padla (ob stalnem negodovanju profesorice da ne znam dovolj, da ne razumem, da to pa ni tako kot jaz mislim), potem sem pa naredila, pa niti ne slabo. Torej če pišete malo bolje pa vam postavi malo težja vprašanja, ki jih ne znate, to še ne pomeni, da boste padli :)