Ustna vprašanja - prof. Breskvar

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (ustni_prof._breskvar.doc)ustni_prof._breskvar.doc53 kB
Danes na ustnih pri prof. Breskvarjevi

Vprašanja iz kolokvijev:

1. Inhibitorji translacije
2. PRPP
• Rkc. nastanka
• Pomen v sintezi purinov in pirimidinov
3. Prva reakcija glikolitičnega zaporedja
• Pomen fosforilacije glukoze
4. Kako vstopi fruktoza v glikolitično zaporedje v jetrih
5. Polimeraze DNA
• Smer rasti vodilne verige
• Shema polimerizacije
• Enačba polimeraze DNA
6. Donorji posameznih C-atomov pri purinih, pirimidinih
7. Delovanje insulina
8. Razlika med prokariontskim in evkariontskim kromosomom
9. Regulatorne stopnje cikla TKK
10. Uravnavanje sinteze glikogena


Izpitna vprašanja na listkih (in nekaj podvprašanj):

1. Corijev cikel
• Napiši ključne rkc. v jetrih in mišicah
• Izvor laktata
• Glavni regulatorni encim glikolize
2. Pomnoževanje fragmentov DNA
• Opiši kloniranje
• Opiši PCR
• Bistvena razlika med kloniranjem in PCR
• Kaj moramo vedeti o DNA pri kloniranju/pri PCR
• Kako določimo/prepoznamo zaporedje nukleotidov
• Kakšne vrste sond poznamo
3. Sinteza ribonukleotidov (shematično)
• Rkc nastanka PRPP
• Kateri se reciklirajo
4. Antifolatna sredstva (vprašanje za 10)
5. Acetil-CoA
• Kako nastane
• Kam vse lahko vstopi
• Osrednja vloga pri razgradnji
• Napiši eno rkc. nastanka acetil-CoA (npr. rkc. s piruvat dehidrogenaznim kompleksom: encimi, koencimi, kakšne vrste koencim je lipoat)
• Rkc., kjer se Acetil-CoA porablja
6. Polimeraza DNA
• Zapiši rkc. s polimerazo DNA
• Koliko polimeraz obstaja pri prokariontih/evkariontih Kakšne so njihove vloge
• Procesivnost polimeraz DNA
• Inhibitorji polimeraz DNA
7. Glukoneogeneza
• Glavna regulatorna stopnja. Kateri je pozitivni modulator encima te stopnje
• Od kje še poznaš to rkc.
8. Sinteza fosfolipidov
9. Delovanje odklopnikov in ionoforov. Njihove posledice za organizem.
10. Esencialne maščobne kisline.
• Zakaj so pomembne
• Kaj povzročajo nenasičene maščobne kisline v fosfolipidnem dvosloju
• Pomen eikozanoidov.
• Steroidni in nesteroidni inhibitorji sinteze eikozanoidov.
11. Procesi v stanju dobre prehranjenosti
• V mišici, maščevju, jetrih
• Glavna naloga insulina
• Transporterji glukoze v posameznih tkivih
• Kje je transport glukoze aktiven, kje pasiven
12. Sladkorna bolezen tipa I
13. Metabolizem bilirubina
• Zakaj je bilirubin toksičen
14. Polimeraze RNA
• Inhibitorji
15. Biosinteza dTMP
16. Metabolizem v jetrih
• Kako poteka detoksifikacija v jetrih, kateri encim je udeležen
17. Glukoza-6-fosfat
• Rkc. v katere vstopa.
• Pomen fosforilacije
18. Biosinteza TAG
19. Pomen transaminacije in oksidativne deaminacije v metabolizmu ak
• Splošna rkc. s transaminazami, kaj je njen pomen
• Pomen oksidativne deaminacije
• Kaj je narobe, če je v krvi povečana količina transaminaz
20. Metabolizem v maščevju
• Kako nastane glicerol-3-fosfat v maščevju
• Vloga kortizola pri metabolizmu TAG
21. Metabolizem holesterola
• Glavni inhibitorji biosinteze
• Rkc. HMG-CoA reduktaze


To je to. Upam, da bo komu v pomoč. Vsem, ki vas ustni še čaka, želim velik sreče in znanja. V glavnem, fajn opravite! :-)