Pisna vprašanja (28.6.2004)

BIKE II, 28.junij 2004


1. Shematicno prikazi vlogo piruvata kot osrednjega intermediata v metabolizmu

2. Shematicno prikazi delovanje insulina na tarcno celico

3. Nastej evk. in prokar. RNA polimeraze , napisi inhibitor vsake in napisi
reakcijo prepisovanja DNA

4. Shematicno prikazi pripravo rekombinantnega plazmida

5. Napisi, kako je setavljen Okazakijev fragment in po vrstnem redu delovanja
napisi encime, ki sodelujejo pri podvajanju bakterijske DNA

6. Napisi dve aminokislini, ki sluzita netoksicnemu prenosu amonijaka po krvi,
napisi do katerih tkiv prenos poteka in napisi reakcije, s katerimi se
amonijak sprosca iz njiju

7. Shema sinteze TAG v jetrih, napisi razliko med sintezo TAG v jetrih in
mascevju

8. Pojasni vlogo acil-CoA dehidrogenaze in razlozi, zakaj je pri okvari tega
encima motena tudi ketogeneza in glukoneogeneza

9. Povezi vsako poved z enim tkivom (tkivo je lahko izbrano enkrat, dvakrat
ali nobenkrat):
A)misica
B)mozgani
C)mascevje
D)jetra

I) je vir laktata za GNG v jetrih
II) je vir alanina za GNG v jetrih
III) je vir glikogena za vzdrzevnje ravnikrvneha sladkorja
IIII) je vir glicerola

10. Narisi purinski obroc in oznaci, katera molekule so donorji posameznih
atomov skeleta




Pa veliko srece!


Jernej&Metka