Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biokem.doc)biokem.doc23 kB
BIOKEMIJA II IZPITNA VPRAŠANJA

SEPT. 1991

1. Reakcije razgradnje glikogena, kovalentna in alosterična regulacija!
2. S katerimi reakcijami pride maščobna kislina v mitohondrij?
3. Kako vstopajo v GNG (glukoneogeneza) piruvat, glicin in glicerol?
4. Dve reakciji kjer se sprošča amonijak in kako se detoksificira?
5. Delovanje lipaz in naštej tri vrste lipaz!
6. Delovanje Na-K ATP-aze!
7. Detoksifikacija dveh endo in dveh eksogenih strupov v jetrih!
8. Kako nastane in deluje c-AMP in kateri hormoni delujejo prek njega?
9. Katero reakcijo katalizira aminoacil t-RNA sintetaza in natančnost?
10. Funkcija topoizomeraze, ligaze in polimeraze DNA pri bakterijah!


JUNIJ 1992

1. Delovanje tiaminpirofosfata, folne kisline in sulfonilaminov!
2. Reakcija delovanja DNA polimeraze, startna veriga pri sintezi DNA in RNA!
3. Metabolizem maščob na kratko!
4. Vezava AK na t-RNA in natančnost!
5. Cikel uree:
a) formula uree
b) v katerem tkivu poteka
c pomen glutamaze in glutamatne dehidrogenaze
6. Kateri dejavniki vplivajo ali gre glukoza v glikolizo ali v fosfoglukonatno pot (za vsako pot po eno redoks reakcijo)!
7. Delovanje penicilina, tetraciklina in rifampicina na molekularni ravni!
8. Katero reakcijo katalizira ksantinska oksidaza, kateri inhibitor jo inhibira ter njegova uporaba v medicini!
9. Napiši sklopljeno reakcijo oksidativne fosforilacije in po dva inhibitorja za oksidacijo oziroma fosforilacijo!
10. Na molekularnem nivoju razloži inhibicijo c-AMP ® AMP, zakaj pri pitju kave in čaja adrenalin deluje dlje časa?

APRIL 1994

1. Vloga folne kisline v metabolizmu. (vsaj dve rakcije s primeri)
2. Alkohol inhibira GNG. Pokaži z reakcijami in utemelji, da to drži.
3. Zakaj je rjavo maščobno tkivo termogeni organ? Razloži na molekularnem nivoju vlogo 2,4 dinitrofenola pri oksidativni fosforilaciji!
4. Primerjava med sintezo ribonukleotidov in deoksiribonukleotidov!
5. Kaj so genske bolezni, navedi po dve bolezni pri metabolizmu OH in nukleotidov!
6. Nivoji regulacije pri evkariotih in navedi primer za regulacijo na nivoju transkripcije!
7. Prebavni hormoni in njihova vloga!
8. Sinteza histamina in serotonina!
9. Vpliv parathormona in kalcitonina na nivo krvnega Ca2+, navedi tudi območje reguliranja!
10. Vloga fosfolipaz pri metabolizmu lipidov!

USTNI IZPIT
1. Sinteza glicina in njegov vstop v GNG!
2. Vpliv hormonov na GNG!
3. Prebava maščob!
4. Izločanje NH3 in izvor prostega NH3 v urinu pri človeku!
5. Oksidacije CCK (izvor C atomov, neencimska karboksilacija)