Pisna vprašanja (2013-09-06)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (6september13.docx)6september13.docx13 kB
1. Zrela tRNA
a) Zaporednje treh nukleotidov se doda na 3 konec tRNA
b) Zaporedje treh nukleotidov na 5 konec
c) Poteka v jedru in citoplazmi
d) Nekateri udeleženi encimi so povezani z veliko podenoto RNA polimeraze III
e) Primarni zapisi za tRNA nikoli ne vključujejo intronov
2. DNA fingerprinting
3. Kaj velja za podvajanje DNA (trditve) – npr. vse polimeraze imajo 3->5 eksonukleazno aktivnost
4. Prekurzor za kaj je »palmitoil CoA?«
5. Kaj velja za laktat?
a) Je substrat za glukoneogenezo
b) Nastane z redukcijo/oksidacijo piruvata
c) Njegov metabolizem je moten pri laktozni intoleranci
d) Pri stradanju se zniža njegova raven v krvi
e) ??
6. cGMP
a) je povezan z NO
b) ??
7. Inhibitor za sintezo DNA pri evkariontih (– za zdravljenje raka?)
a) Cikloheksimid
b) ??
8. Glukagon
9. Nastanek pirimidinov
10. Kateri encim ne ščiti pred škodljivimi oksidativnimi reakcijami
11. Podvajanje telomernih regij kromosomov (trditve)
12. Plazmidni vektorji (trditve)
13. Kako je uravnano izražanje gena za citokrom p83 (?!?!?) v črevesju
14. Statini (kaj ne drži)
a) Se uporabljajo kot zdravila pri povišanem holesterolu
b) Znižujejo koncentracijo LDL v krvi
c) Znižujejo koncentracijo LDL in hilomikronov v krvi
d) ?
15. TAG – prebava
a) V enterocite morajo razgrajeni
b) Hilomikroni do perifernih tkiv
c) Hilomikroni do jeter
d) ?
16. Podvajanje DNA na mestih, kjer poteka modifikacija baz
17. Okvarjen encim za piruvat karbokslazo. Kaj lahko uporabimo kot substrat za glukoneogenezo
18. Glutamat (trditve)
19. Možgani
a) Energija od glukoze
b) Energija od glukoze in maščobnih kislin
c) Nekaj v zvezi z nastajanjem ketonskih spojin
d) ??
20. Poveži encime z opisom
21. Poveži encime s koencimi
22. Kateri encim je »prizadet« ob pomanjkanju tiamina?
23. Katabolizem maščobnih kislin (trditve)
a) Poteka le ob prisotnosti kisika
b) Lahko le na C atomu
c) Zaporednje reakcij: oksidacija – vezava vode – oksidacija – cepitev kovalentnih vezi
d) ??