Pisna vprašanja (27.6.2003)

1.) Napiši dva inhibitorja dihalne verige, kje delujeta in kaj pomeni njuna prisotnost za celico!
2.)Shematično prikaži vlogo glukoze-6-P v metabolizmu OH!
3.)Katera reakcija mora potekati v tkivih,ki uporabljajo ketonske spojine kot vir energije
4.)Napiši dve aminokislini, ki sta prekurzorja za nastanek drugih N-vsebujočih spojin in shematsko prikaži njuno vlogo!
5.)Napiši reakcijo, ki jo katalizira ksantin oksidaza. Navedi inhibitor reakcije in kako bi ga lahko uporabili v medicinske namene.
6.)Shematsko prikaži nastanek ščitničnih hormonov. Navedi inhibitor reakcije.
7.)Na katerem nivoju je uravnavana ekspresija genov pri evkariontih in kaj je poglavitna razlika od prokariontov
8.)Napiši reakcijo ki jo katalizira RNA polimeraza in primerjaj natančnost RNA in DNA polimeraze.
9.)Razloži hibridiziacijo po Southernu in hibridizacijo po Northernu!
10.)Napiši kaj se zgodi v pri in drugi fazi detoksifikacije!