Pisna vprašanja (2010-09-01)

1. 2 enačbi fosforilacije na ravni substrata iz glikolize
2. iz katerih spojin v citratnem ciklu nastajajo te spojine in v katere metabolne poti lahko vstopajo:
hem, aspartat, glutamat, piruvat, fosfoenolpiruvat

3. enačba podaljševanja verige glikogena + encim, ki jo katalizira + hormon, ki to spodbuja
4. kako povišana količina atp in/ali citrata vplivata na encime:
heksokinaza, fosfofruktokinaza, acetilcoA karboksilaza
5. metabolizem ketonskih teles v perifernih tkivih
6. na kaj vpliva metotreksan (inhibitor dihidrofolat reduktaze)
7. pri katerih procesih sodelujejo: RNA polimeraza, acetiltRNA sintetaza (napiši enačbo), peptidil transferaza
8. mesto nastanka hilomikronov,VLDL,LDL,HDL
9. adrenalin (receptorji,sekundarni prenašalci, učinki)
10. Procesi, ki se dogajajo v eritrocitu