Pisna vprašanja (2009-06-19)

1. Napiši prebavne produkte triacilglicerolov. Obkroži encim, ki deluje v črevesju ne pa v jetrih (monoailglicerol aciltransferaza)
2. Katera kemijska spojina je na sliki (piruvat). Zapiši dve neto reakciji, skozi kateri se prikazana slika pretvori v neposredne produkte
3. V čem je prednosti v skladiščenju glikogena pred skladiščenjem triacilglicerolov.
4. Shematično prikaži razgradnjo alanina v CO2, H20 in NH3
5. Biokemijski vzroki za putiko (protin) in možnosti zdravljenja
6. Uredi v pravilno zaporedje naslednje komponente sinteze ščitničnih hormonov.
7. V čem se razlikuje odziv jeter na inzulin v primerjavi z mišičnim.
8. Shematsko prikaži podvajanje DNA na sledilni verigi. Zapiši aktivnosti polimeraz, ki pri tem sodelujejo.
9. Kako delujejo naslednji inhibitorji. Katera lahko uporabimo za zdravljenje? Cisplatina, metotreksat, kloramfenikol, alfa-amanitin.
10. Opiši vlogo jeter pri uravnavanju homeostaze holesterola v organizmu