Pisni izpit (29.5.2009)

1. Napiši reakcijo, s katero boš razložil vlogo vode pri prebavi hranil v prebavnem traktu.
2. Z ustrezno shemo prikaži uravnavanje razgradnje maščobnih kislin.
3. Napiši primera reakcij encimske karboksilacije in dekarboksilacije in za vsako reakcijo imenuj koencim.
4. Donorji dušika v ciklu uree
Število molekul ATP, ki se porabijo v ciklu uree.
Lokalizacija cikla uree v celici in telesu.
Vloga N-acetilglutamata pri cilku uree.
5. Napiši reakcijo, ki je možen vzrok fenilketonurije. Kako bi zmanjšal klinične znake te bolezni?
6. Shematsko predstavi delovanje beta adrenergičnega receptorja.
7. Pojasni vlogo poli A polimeraze, Rnaze P in RNA polimeraze II.
8. Razloži vlogo peptidiltransferaze in imenuj njen inhbitior pri prokariontih.
9. Razloži vlogo fosfoglukonatne poti v eritrocitih.
10. Kaj je naloga PRPP v sintezi nukleotidov in napiši reakcijo nastanka.