Delni izpit (2009-05-06)

Drugi delni izpit (06.05.2009) pri biokemiji 2.

1. Na kateri encim vplivajo steroidna protivnetna sredstva? Kako se ta vpliv kaže na biosintezi eikozanoidov?
2. Shematično prikaži pot eksogenih triacilglicerolov do perifernih tkiv.
3. Napiši reakcijo na katero delujejo statini. Kako delovanje statinov vpliva na zmanjšanje koncentracije LDL v krvi?
4. Shematično prikaži glukoza-alaninski cikel ter napiši metabolične procese, ki so vanj vključeni.
5. Katera aminokislina je na sliki? (aspartat) Prikaži biosintetsko pot te AK pri človeku. Napiši encim, ki katalizira reakcijo, ter njegov koencim.
6. Prikaži reakcijo nastanka purinskih nukleotidov preko reciklažne poti. Katera bolezen je povezana z manjšo aktivnostjo encima, ki sodeluje pri tej reakciji?
7. Napiši prvo reakcijo biosinteze hema. Napiši inhibitor biosinteze hema ter encim na katerega deluje.
8. Shematično prikaži delovanje glukagona ter napiši metabolične procese, ki jih glukagon stimulira.
9. S primeri razloži vlogo jeter pri endogeni in eksogeni detoksifikaciji.
10. Katera metabolična goriva porablja skeletna mišičnina pri:
a) intenzivnem naporu
b) dolgotrajnem naporu