Delni izpit I.

1. Podrobnosti in razlike med podvojevanjem DNA in RNA.

2. Opiši nastanek timinskega dimera + kako se popravljajo pri človeku.

3. Napiši reakcijo podaljševanja RNA. Kateri encimi sodelujejo pri podaljševanju RNA pri evkariontih. Naštej inhibitorje transkripcije pri evkariontih.

4. Posttranskripcijske obdelave, ki so potrebne za nastanek zrele mRNA pri evkariontih.

5. Kako pripravimo rekombinantni plazmid Kateri encimi so potrebni za to

6. Kateri izmed naštetih je inhibitor peptidil transferaze - CIKLOHEKSAMID. Ali ga lahko uporabljamo tudi pri človeku

7. Razlika med kinazami, fosfatazami in fosforilazami.

8. Napiši reakcijo dihalne verige. Zakaj je CO strupen

9. Napiši reakcijo podaljševanja glikogena. Naštej encime, ki pri tem sodelujejo.

10. Kateri je skupni intermediat metabolizma glukoze in maščobnih kislin Napiši reakcijo nastanka te spojine v metabolizmi glukoze.