Pisna vprašanja (2008-03-28)

1. Koencimi - poveži z ustreznim encimom
biotin, nad+, nadp+, TPP, PLP
piruvatna dehidrogenaza, kompleks alfa ketoglutaratnih dehidrogenaz, glukoza-6-fosfat dehidrogenaza, aminotransferaza, acetil-Coa karboksilaza
2. Pankreatični encimi. Kateri so, kje se sintetizirajo, kje aktivira in kako
3. Vstop glicerola v proces glukoneogeneze. V katerih organih ta proces poteka
4. Vloga lipoprotein-lipaze v metabolizmu lipoproteinov. Kateri so substrati encima
5. Napiši reakcijo, ki jo katalizira glutamin-sintetaza. Kakšna je vloga glutamina v metabolizmu aminokislin.
6. Kako sončna svetloba vpliva na DNA, kako se napake popravljajo.
7. Sinteza kortizola iz holesterola, kako deluje v celici.
8. Primerjava mRNA prokariontov in evkariontov.
9. Reakcija pretvorbe dUMP v dTMP, kako delujejo antifolati
10. Kako eritrocit izrablja glukozo, zakaj tako (anaerobna glikoliza in fosfoglukonatna pot)