Pisna vprašanja (2007-09-21)

1. Naštej en polisaharid in en monosaharid ter prikaži njuno zgradbo!
2. Razgradnja MK – pri kateri stopnji nastane CO2
3. Za katere tri spojine je arahidonska kislina izhodna spojina
4. Tirozin (slikica) in hormoni iz njega – za obkrožit.
5. Naštej 3 tkiva, v katerih poteka anaeorbni metabolizem!
6. Biosinteza hema – kakšne probleme lahko pri tem povzroči svinec
7. Biosinteza proteinov. Koliko ATP se porabi za sintezo ene peptidne vezi
8. Zakaj je amoniak toksičen + eno reakcijo, v katero vstopa.
9. Di novo sinteza purinskih in pirimidinskih obročev.
10. Princip hibridizacije – kakšne informacije nam daje