Pisna vprašanja (2006-08-25)

1. Razgradnja saharoze.
2. Napišite dve reakciji s sukcinil-CoA.
3. Vloga karnitina pri oksidaciji MK. Kaj se zgodi ob pomanjkanju karnitina
4. Regulacija glikolize in biosinteze MK s citratom.
5. Vloga LDL receptorjev. Kako statini vplivajo na LDL receptorje
6. Zakaj se uporablja flouroacil, alopurinol in sulfonamidi
7. Razloži specifičnost aktivacije AK pri sintezi proteinov.
8. Kateri so sekundarni obveščevalci pri G-proteinih Kateri hormon
uporablja vse tri
9. Razloži vlogo helikaze, AP endonukleaze in DNA polimeraze γ pri
evkariontih.
10. Ketonska telesa ob stradanju. Vloga jeter, maščevja in perifernega
tkiva.