Pisni izpit - 21.6.2005

PISNI IZPIT 21.6.2005

1. Razloži nastanek hitrofobnih interakcij s termodinamskega stališča.
2. Acetatni pufer. Razloži delovanje ob delovanju HCl in NaOH.
3. Mehtemoglobinopatija. Kakšni so vzroki zanjo.
4. Glikogen. Kako zgradba vpliva na funkcijo Encimi, ki ga razgrajujejo pri vnosu s hrano in razgradnji iz zaloge
5. Glikokortikoidi. Poljubnega nariši. Kakšna je njihova funkcija v telesu. Za kaj se uporabljajo v medicini
6. Nekompetitivna inhibicija – spremembe na molekulski ravni. Kaj se spremeni
7. Kaj poteka hitreje difuzija ali pasivni posredovani transport
8. Nariši metionin in naštej njegove funkcije.
9. Kako delujejo hormoni (na molekulski ravni)
10. Topnost fizioloških plinov v krvi. Kakšne bolezni grozijo potapljačem