Pisni izpit (5.4.2005)

Pisni izpit: Biokemija 1; dne 5. aprila 2005

1. Nariši titracijsko krivuljo za pufre (v isti graf!) pri pH=3, pH=7 in pH=10; napisi tudi pufer, ki je pri fiziološkem pH (približno 7!) učinkovit!

2. Kaj so sklopljene reakcije in zakaj so za organizem pomembne

3. Kaj ves o hidrofobnih interakcijah (kje nastajajo, jakost, zakaj)

4. Eikozanoidi: vrste, pri vsaki vrsti se funkcijo in enega narisi ter poimenuj!

5. Pomen geometrijske izomerije pri vidnem ciklu.

6. NADH (narisi skico spojine, povej kaj so njeni sestavni deli in kje je aktivno mesto ter zapisi eno reakcijo pri kateri nastopa)!

7. Na skici insulinskega receptorja opisi njegovo delovanje (poimenuj tudi setanve dele!).

8. Zapisi enačbo za Michaelis-Mentenovo kinetiko; poimenuj vse količine, ki v njej nastopajo in povej za katere encime ta enačba ne velja!

9. Kateri so alosterični modulatorji hemoglobina in kako delujejo

10: SEMINAR-Ogljikovi hidrati.
Kakšno bi moglo biti zdravilo, da bi bakterijski celici preprečilo vezavo na gostiteljevo celico