Izpit september 1998

Pisni izpit iz Biokemije I (8/9/98)1. Koencim z aktivnim mestom in prekurzorski vitamin v reakcijah:

- dekarboksilacija organskih kislin

- prenos acilnih skupin

- prenos 1-C skupin


2. Shema delovanja steroidnih hormonov in 2 primera teh hormonov s
strukturno formulo in fizioloskimi vplivi.3. Sfingomielin - struktura in bioloska funkcija


4. Glavne aminokisline v kolagenu (struktura) + vitamin, ki je pomemben za
pravilno gradnjo kolegena (struktura, funkcija, hipovitaminoza)


5. Sile, ki stabilizirajo sekundarno strukturo DNA? Primer.
Komplementarno parjenje baz (fizikalni in kemijski temelji) in
bioloski ucinek le-tega!


6. NAD+ - reakcija, primer prenosa, struktura, funkcija v dihalni verigi !


7. Vodikova vez na primeru vode! (jakost, tvorba, funkcija)


8. Izoosmotskost in izotonicnost - skica + kratka razlaga !


9. Plazemski lipoproteini (struktura, funkcija, biolosko delovanje) !


10. K-Na-ATPaza - delovanje, skica in razlaga!